מילון מונחים


אנטנה אקטיבית
אנטנה לתחום התדר המבוקש, המגבירה את האות שנקלט באמצעות מגבר פנימי המחובר לחשמל. לרוב האנטנה כזו ממוקמת מחוץ לחלון ומחוברת עם כבל קצר למקלט הדיגיטלי . בחלק מהמקרים, המקלט מספק לה חשמל לפעולה ובמקרים אחרים, היא מחוברת בנפרד לשקע החשמל. אנטנה עם מגבר קו -"כמו פעם" הינה פתרון הקליטה הטוב ביותר בו האנטנות ממוקמות על גג הבית, ממקבלות חשמל מהבית ומגבירות את האות הנקלט הנשלח למקלטים בבית.

אנטנה פנימית - אנטנה חיצונית
אנטנת שוט קצרה -מגנטית המגיעה עם הממיר מתאימה לאיזורים בהם הקלטה הביתי חזקה מאוד אנטנה חיצונית הינה אנטנה גדולה יותר ואשר היא מכוונת היא תקלוט אות בעוצמה פי 50 מאנטנה שוט קצרה אנטנה בצורת "קופסא" פאנל אמורה לתת הגברה פי 10 מאנטנת שוט בתנאי שתהיה מכוונת לאתר השידור הבעיה עם פאנלים אלו שלא תמיד עושים את העבודה ולעיתים מביאים תוצאות פחות טובות משוט קצר כמובן שאנטנה ייעודית על גג הבית המכוונת לאתר השידור.
אנטנה חיצונית לקליטת שידורי טלוויזיה   אנטנה פנימית לקליטת שידורי טלוויזיה
אנטנה חיצונית לקליטת שידורי טלוויזיה   אנטנה פנימית לקליטת שידורי טלוויזיה
האנטנות להדגמה בלבד. קיימים סוגים דגמים שונים לשני הסוגים . רובם עושים את אותה עבודה למרות הבדלי צורה ומחיר.

ASO
Analogue SwitchOff

מתייחס למועד שקובעת כל מדינה כיום בו יופסקו סופית כל השידורים הקרקעיים האנלוגיים ומאותו רגע יניתן יהיה לקלוט את שידורי הטלוויזיה או הרדיו באופן דיגיטלי.

ATT
Analogue Terrestrial Television
שדורים אנלוגיים קרקעיים - שיטת שדורי טלוויזיה קרקעיים הנפוצה ביותר בעולם . השיטה עמוסת חסרונות : בעיות קליטה , אכות תמונה וקול ירודה, מחייבת משדרים רבים, עוצמות שדור גבוהות וצריכת חשמל גבוהה לצורכי הפצת השדורים . קרינה אלקטרומגנטית בזבזנית מבחינת רוחב פס

ADTB-T
Advanced Digital Television Broadcasting - Terrestrial

תקן שדורי טלוויזיה קרקעיים פרי פתוח סיני באוניברסיטת Tong oaiJ. בשיטה זו משתמשים גל נושא בודד במקום OFDM והאפנון יכול להיות מסוגים שונים : QAM עם 4 רמות ( / 4/16 level QAM ) או offset QAM.

Bit
הבסיס של on/off עליו מבוססים ,בין השאר, שידורים סיפרתיים : 0 או 1

CAM
Conditional Access Module
רכב גישה מותנית. רכיב פיענוח המתחבר ליחידת מימשק CI פנימית הנמצאת במקלט /ממיר הספרתי ואשר מאפשרת צפיה בערוצים מוצפנים

CI
Common Interface

יחידת ממשק נפוץ הנימצאת במקלט /ממיר הספרתי ואשר המסוגלת להתחבר לכרטיסי PCMCIA

COFDM
Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
COFDM היא סכימה של איפנון המחלקת דות שידור דיגיטלי בודד לאלף ויותר נושאי אותות דיגיטליים סימולטניים . אותות אלה משגרים בזוית ישרה האחד ביחס לאחר (ומכאן המינוי orthogonal = אנכי ) כך שהם אינם מפריעים ביניהםr. COFDM נמצא בשימוש נפוץ בעיקר באירופה ( וגם בישראל) והוא נתמך על ידי מערכת תקנים שקבע ארגון DVB - Digital Video Broadcasting .בארה"ב אמצה ועדת ATSC - Advanced Television Standards Committee את 8-VSB ( קיצור של 8-level Vestigial Sideband) כתקן האיפנון הדיגיטלי . יש לציין, שלתקן האמריקאי מאפיינים דומים לאפנון vestigial sideband המקובל בשידורי טלווזייה אנלוגיים . שיטה זו חסינה הרבה פחות להפרעות ,ואינה מתאימה לשיטת עבודה ברשת תדר בודד SFN - single-frequency network operation .

DAB
Digital Audio Broadcasting
שיטת שדור ( ותקן ) של רדיו ספרתית קרקעית שפרושה : קליטת שידורי רדיו ספרתיים קרקעיים באמצעות אנטנה ביתית או תוך כדי תנועה.

digital compression
דחיסה דיגיטלית - שיטה להקטין את מספר הביטים באות דיגיטלי באמצעות אלגוריתמים מתמטיים המבטלים כל מידע שולי ובכך מקטינים את הנפח אותו תופס המידע בעת שידורו או הקלטתו

DLS
שידור תוכן ( נתונים ) בתחום VHF בדומה לפורמט RDS . ניתן לשלוח מחרוזת קצרה של סימנים (עד 128 בסך הכל ) בכל מקבץ.

DTT
Digital Terrestrial Television
טלוויזיה סיפרתית קרקעית שפירושה : קליטת שדורי טלוויזיה סיפרתיים קרקעיים באמצעות אנטנה בבית או תוך כדי תנועה

DVB
Digital Video Broadcasting
תקן המתבסס על התמונה והצליל לפי תקן MPEG 2 .מתייחס לשידורים באמצעות לווינים , כבלים ושידורים
על פני הקרקע ובנוסף ובנוסף לשידור הטלוויזיה והרדיו עצמו ,הוא מכסה גם נושאים כמו שידור לוח שידורים אלקטרוניים (EPG )
ושיטות עירבול והצפנה להגנת התוכן המשודר.
תקן זה אומץ כמעט בכל העולם , פרט למספר מדינות הכוללות את :ארה"ב, מקסיקו, קנדה, דרום קוריאה,
טייואן ובמדינות שונות באמריקה הלטינית.
תקן DVB-S מתייחס לשידורים באמצעות לווינים .
בשנת 2005 אושר נעשתה בניה מחדש של התקן המיועד לשידורי לווינים והוצג תקן חדש בשם
DVB-S2 שנועד למנוע בעיות של סינכרון אות השידור ,מה שמאפשר גם דחיסה נוספת
עם אפשרות לשדר יותר ערוצים ברוחב פס נתון לעומת התקן הקודם .
לשיטה החדשה משמעות חשובה במיוחד בעידן השדורים בחדות גבוהה באמצעות לווינים,
עקב רוחב הפס הגדול הנידרש להעברת שדורים כאלה.
ראה גם ואתר הארגון העולמי

EPG
Electronic Program Guide
לוח שדורים אלקטרוני המשודר במקביל לשדורי הטלוויזיה הרגילים ומספק לצופה מידע מקיף על לוח השדורים
של הערוצים השונים ליום הצפיה הנוכחי ולמספר ימים קדימה.

ERP
Effective Radiated Power
עוצמת שידור אפקטיבית - מתייחס לעוצמת שדור של ערוץ או של מיקבץ ערוצים ממשדר ומבוטא בוואטים W או בקילווואטים (KW).

FEC
Forward Error Correction
באמצעות תכונה זו במהלך השדור נישלח מידע נוסף ,כך שאם חלק מנתוני השדור (צליל או תמונה ) אובדים המעבד של המקלט מסוגל לתקן את המידע ולברור מהמידע שהתקבל את הביטים הנכונים, על מנת להפיק תמונה וצליל נכונים.

FTA
Free To Air

שידורים פתוחים ,ללא הצפנה

Gap Filler
מדובר במשדר בהספק נמוך שמטרתו לספק כיסוי מקומי באזורים בהם קיימים קשיי קליטה של שידורי טלוויזיה דיגיטליים קרקעיים. משדרים זעירים אלה מפוזרים בעיקר באזורים עירוניים בהם מבנים גבוהים וגדולים מפריעים לקלוט את השידורים. המשדרונים הללו מספקים את רובד הכיסוי הנוסף המאפשר לסגור את "חורי הקליטה"במקומות כאלה.

HDTV
High Definition Television
שדורי טלוויזיה בחדות גבוהה. שיטת שדור חדשה, שמחליפה בהדרגה את השדורים הנוכחים בחדות "רגילה" . מאופיינים בתמונה רחבת מסך 16:9) , screen wide ) עם מספר קוים לתמונה כמעט כפול מהנוכחי ( 1080 קווים לעומת 625 קווים כיום באירופה ובישראל). שדורים סדירים בשיטה זו מתקיימים כיום בארה"ב ובשנת 2005 יופעלו גם אירופה. בשדורי HDTV קיימות אפשרויות שונות של תצוגה ורטיקלית, החל מ 720p
ועד 1080i .
ראו בהרחבה גם כאן

iDTV
Integrated Digital Television
מקלט טלוויזיה מודרני בו משולב כוונן (טיונר ) מובנה built-in לקליטת שידורים סיפרתיים.

IP over DAB
מתאר שידור של חבילות מידע בפרוטוקול אינטרנט IP IP באמצעות רשת ה DAB . כך ניתן לשד , למשל, זרם נתונים באמצעות DAB תוך שימוש בפרוטוקול IP.

MHEG
Multimedia and Hypermedia Experts Group
תקן להצגת יישומי מולטימדיה המנוצל ליישומים אינטראקטיביים וטלטקסקט.

MPEG
Moving ( Motion) Pictures Experts Group
ראשי התיבות של וועדת מומחים שתיקנה את התקן למולטימדיה דיגיטלית הנושא את שמה. מדובר למעשה בתקן (סטנדרד) שידורים של תמונה וצליל דיגיטליים בפורמט דחוס ,כלומר, בצורה אשר בה מנצלים הרבה פחות רוחב פס מזה המנוצל בעת השידור האנלוגי. התקן הראשון MPEG-1ארקנ והוא נוצל לדחיסת סרטים והדפסתם על גבי תקליטורים רגילים הנקראים Video CD . בשיטה זו משתמשים בקצב ביטים ( bit rate ) נמוך וכתוצאה מכך התמונה המתקבלת דומה לזו המתקבלת בסרטים המוקלטים על גבי קלטות וידאו רגילות. מכיון שזרם הנתונים תומך אך ורק באות וידאו אחד , אי אפשר לנצלו לשידורי לווין. בתקן זה מתשמשים ב 25 עד 30 מסגרות (תמונות , פריימים ) לשניה. חברות השידור רצו לנצל ככל האפשר את הרעיון הבסיסי שטמנה בחובה שיטת הדחיסה -חיסכון בנפח והגדלה משמעותית בכמות החומר הניתן לשידור. אך מכיון שהתקן הנ"ל לא התאים לשידורי לווין ואילו התקן החדש MPEG 2 טרם תוקן , הומצא יצור כלאיים זמני שמכונה כיום MPEG 1.5. לא מדובר בפורמט רשמי, אבל הוא היה בשימוש על ידי מספר חברות שידור
(באזורנו השתמשה בו חבילת Orbit ). לא חלף זמן רב עד שהתקן המלא MPEG 2 , נכנס לשימוש ועימו נעלמו מרבית הבעיות שנגרמו בתקן הראשון. בשידורים בתקן החדש מתקבלת תמונה טובה יותר (עד לרמה של טלויזיה בחדות גבוהה) מספר מרובה של ערוצים וכן ניתן לשדר בקצבים שונים (ביטים, bit rate ) תוך שילוב כל המידע , כלומר , שילוב כל הערוצים יחדיו לזרם נתונים מאוחד. התקן זה אומץ רשמית גם על ידי I.S.O. ארגון התקנים בינלאומי.

MPEG 4 הוא תקן חדיש רב שמושי שמשמש ,בין היתר, להעברת שדורי תמונה וחוזי (אודיו
ווידאו ) בצורה חסכונית הרבה יותר בהשוואה לתקן MPEG 2. בתקן זה התחילו להשתמש במרוצת שנת 2005 להעברת שדורי טלוויזיה בחדות גבוהה באמצעות לווינים ובשדורים ספרתיים קרקעיים DVB-T) . קראו עוד על .( קובץ PDF ).

MOT
פרוטוקול בו קצבים בכל פורמט משודרים למקלט באמצעות שיטת השידור בדחיפה ( push-broadcast). הקבצים יכולים להיות משודרים כשהם מפוצלים לקטעים המשודרים ברצף , כשהמקלט מסוגל לאחד אותם בחזרה לקובץ המקורי . ברדיו הדיגיטלי ה MOT עשוי להיות סמוי בזרם הנתונים המתקבל או להיות משודר בנפרד כשירותנתונים עצמאי ונפרד.

MUX
קיצור של multiplex
מירבב בעברית יפה ומיקבץ בעברית הגיונית . מתייחס לקבוצה של ערוצים ספרתיים המשודרת באותו תדר. המיקבוץ מבוצע בדרך כלל בשיטתTDM.

NICAM
Near Instantaneous Companded Audio Multiplex
תקן לשידור צליל סטריאופוני בשידורי טלוויזיה אנלוגיים

OFDM
orthogonal frequency division multiplex

PAL
Phase Alternating Line
תקן שדורי טלוויזיה אנלוגי נפוץ באירופה ובארץ . מנצל 625 שורות סריקה לתמונה frame .

QAM
quadrature amplitude modulation
QAM - Quadrature amplitude modulation היא שיטת אפנון הממירה נתונים על ידי שינוי ( או אפנון) של המישרעת ( אמפליטודה) לשני גלים נושאים . שני גלים אלה , שהם בדרך כללבצורה של עקומה גלית ( סינוסואידלית) הם "מחוץ לפאזה" האחד כלפי השני בזוית של 90 מעלות ולכן הם קרויים quadrature carriers .

QPSK
quadrature phase shift keying

RGB
Red, Green, Blue

אות יציאת וידאו בדרך כלל באמצעות כבל מסוג SCART , להעברת אות באיכותמשופרת בין מכשירים אודיו ויזואליים שונים , לעומת יציאה מסוג composite

Resolution רזולוציה - הפרדה
מספר הפיקסלים (נקודות צבע בודדות ) הכלולות במסך תצוגה, המבוטאת במספר הפיקסלים בציר האופקי (הוריזונטלי ) ומספר הפיקסלים בציר האנכי (ורטיקלי ). חדות התמונה בצג תלויה ברזולוציה ובגודל הצג עצמו. בצג קטן הרזולוציה תהיה חדה יותר. הרזולוציה המירבית של צג כלשהו תלויה ביכולת הפיזית שלו למקד אור ( במיקרה כזה גודל הנקודה ,המכונה pitch tod, מתאים לגודל הפיקסל ) ובדרך כלל כמה רזולוציות נמוכות יותר. למשל , צג ,התומך ברזולוציה של 1023X1280 פיקסלים מסוגל לתמוך ברזולוציות נמוכות יותר כמו,למשל 48X640 או 600X800 ו 768X1024.

SCART
Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs
מחבר עם 21 פינים המאפשר העברת אות באיכות משופרת בין מכשירים אודיו- ויזואליים שונים.

SDTV
Standard definition television
שיטת (פורמט ) שדור של טלוויזיה ספרתית המספק איכות תמונה הדומה לזו המופקת בעת צפיה ב DVD . בגלל שאות ספרתי דחוס של SDTV קטן יותר, ניתן לשדר עד חמישה ערוצי טלוויזיה ברוחב פס המשמש המשמש לשדור ערוץ בודד ב HDTV.

TDM
Time Division Multiplexing
שיטת שדור מקבץ ערוצים הפשוטה ביותר

TMC
כמו ב RDS, גם ה DAB תומך בשידור של דיווחי תנועה מקודדים . הדבר משמש בעיקר למטרות ניווט בדרכים.

TPEG
TPEG נחשב להרחבה של תקן TMC שקדם לו . בנוסף לדיווחי תנועה אפשר להוסיף לכאן דיווחים שונים לנוחות הנוסעים.

TTI
TII הוא זיהוי יחודי שכל תחנת שידור הפועלת ברשת דיגיטלית יכולה לשדר .
הזיהוי הזה מתוכנת למשדר הספציפי . לכל משיב ( משדר ) רדיו DAB צריכה להיות יכולת כזו, היות וה TTI מהווה חלק ממפרט התקן . ה TTI משודר במהלך ה guard interval ומורכב משילוב יחודי של נושאים ( carriers ) המשדירם שני אותות זיהוי יחודיים - Main ID ו Sub ID.

באופן כללי , ה Main ID מסמל את האזור בו פועל המשדר ואילו ה Sub ID מזהה את המשדר הספציפי בתוך קבוצת המשדרים באזור. מדובר בתצוגת הקס hex דו-ספרתית אבל יש מקלטים המציגים את המידע בצורה דצימלית .מדובר באות חושב מאוד שמוסיפים לשידו המשמש בעקיר מהנדסים, מתכנני רשתות וכיו"ב וכמובן חובבי רדיו למיניהם.
באמצעות ה TII,ניתן לזהות באופן מוחלט אתר שידור אתרים מהם מגיע השידור.בבריטניה הרגולאטור OFCOM ו BBC החליטו מרצונם החופשי (מכיוון שמדובר בתוספת רצויה ) לתאם ולהכניס לרשימה מסודרת את ת ערכי ה TII עבור אתרי שידור של רשתות קיימות ועתידיות .הנתונים מתפרסמים באופן פתוח באתר הרגולאטור במסמך המכונה "TX Params"

 
גודל טקסט הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל
site search by freefind


אודות האתר
יצירת קשר
about this site
contact us
עדכוני האתר Newsletter
תנאי השימוש באתר