שידורי רדיו דיגיטליים - עקרונות כלליים


השיטה
הפרעות אטמוספריות וחשמליות עלולות לפגוע בקליטת אותות שידור אנלוגיים. אותות כאלה מופרעים גם על ידי קירבה למיבנים גבוהים או הרים, במיוחד באיזורים בנויים . הפרעות כאלה בשידורי FM קרויות multipath .


שידורי רדיו דיגיטאלים מתגברים על מיכשולים כאלה על ידי שיגור סידרה של אותות הניתנים לפענוח גם בתנאים של הפרעות שמקלטי רדיו דיגיטאליים פשוט מיתעלמים מהן.
הם עושים זאת בעזרת מערכת הקרויה COFDM - Coded Multiplex Division Frequency Orthogonal . תוך שימוש ביחסים מתמטיים מדוייקים, אות הרדיו מפוצל על פני 1,536 תדרים נושאים שונים ובמירווחי זמן מתוכננים. דבר זה מבטיח, שגם אם חלק מהאותות ניפגע על ידי הפרעות או אבד לפרק זמן קצר, המקלט מסוגל עדיין לשחזר את מלוא האות המקורי.
ה COFDM מאפשר גם לשדר באותו תדר עצמו בכל רחבי המדינה. פירושו של דבר, שבנסיעה ארוכה אין כלל צורך לשנות את התדר על מנת להמשיך לקלוט את אותה תחנה ( כפי שאנו עושים בשידורי FM כיום, אלא אם היא מלווה בשירות RDS - ראו בהמשך למטה).
ב DAB בכל משדר משתמשים באותו תדר. מכאן, שלמעשה מנצלים עיקרון חכם שבשידורי FM רגילים נחשב להפרעה בשידור . יוצא גם, שבשידורי DAB אין צורך בכלל לזכור את התדרים של התחנות השונות. קבוצה או גוש של תדרים המוכר בכינוי מרבב - multiplex - מנוצל על מנת לשדר 6-8 ערוצים במקביל מזכיר את ההשוואה בשידורי לווינים בין שידור אנלוגי לשידור סיפרתי).

הצליל הצלול שמופק בשידורי רדיו דיגיטאליים נוצר באמצעות מערכת דחיסה מתוחכמת הניקראת MUSICAM , המסלקת מהשידור צלילים, אשר אינם ניקלטים בדרך כלל באוזן האדם . תהליך קידוד אודיו זה נועד להקטין את כמות האודיו הגדולה ולעשות שימוש אופטימלי בתחום התדרים ( ה"ספקטרום" ) הזמין . ל MUSICAM יש מן המשותף עם MPEG , מיני-דיסק, CD , DAT ו- DVD .

יתרון נוסף של ה MUSICAM בכך, שכל תחנה יכולה לשנות את קצב הביטים המשודרים במקור השידור. למשל : אפשר לנצל קצב ביטים נמוך לצורך טלפון וקצב ביטים גבוה לצורך שידור קונצרט. המערכת דומה לזו המשמשת לסימפול קיבצי מוסיקה במחשב, כאשר ניתן להפיק את אותו הקובץ באיכויות שונות.
כל מרבב מסוגל להעביר תערובת של שידורי מונו וסטריאו ושירותי נתונים. ככל שיש פחות שירותים על התדר הספציפי, כך גדלה איכות האודיו המיתקבלת מהשירותים. במרבב כזה שירותי מוסיקה צורכים נפח גדול ושירותי דיבור או טקסט נפח קטן בהרבה .. כאמור, רדיו דיגיטאלי מאפשר גם העברת נתונים. שידורי רדיו ב FM / VHF מאפשרים גם כיום העברת טקסט, אבל מדובר בטקסט בסיסי בלבד.

ב BBC פיתחו את מערכת PTC (Programme Type Codes) המוכרת כיום בראשי תיבות RDS. מערכת זו , הפועלת כיום גם בארץ בחלק מתחנות הרדיו ( בעיקר קול ישראל), מופיע שם התחנה בתצוגת המסך של מקלט הרדיו ובמהלך הנסיעה הרדיו עובר מתדר לתדר בהתאם לקירבה למשדר החזק ביותר של אותה תחנה .
RDS היא מערכת בסיסית מאוד בהשוואה לשירותים שניתן לקבל משידורי רדיו דיגיטאליים. בהתבסס על מערכת ה RDS בנו ב BBC מערכת טקסט משוכללת הכוללת 128 תווי טקסט לרדיו. מערכת זו מאפשרת למקלטים דיגיטאליים לספק תצוגת טקסט ניגללת, שיכולה להכיל בין השאר את שם השי , שם המבצע שם האלבום ממנו לקוח הקטע ועוד מידע. האפשרויות הגלומות במערכת טקסט כזו למעשה אין-סופיות: גירסה מיניאטורית סופר-מהירה של אינטרנט עם העברת קיבצי HTML ו JPEG , טלקטסט עם גרפיקה משופרת , הודעות ,מכירות וכיו"ב ).

רשת שידור בתדר יחיד SFN - Network Frequency Single

מה פירוש SFN ?
רשת שידור בתדר יחיד בה שני שידורים ( או יותר ) פועלים בתדר זהה ומשדרים את אותו ערוץ. שידורים כאלה ניתנים לביצוע אך ורק בשידורים סיפרתיים קרקעיים. השימוש בשיטה זו מאפשר ניצול יעיל של תחום התדרים המשמש לצרכי הרדיו הדיגיטאלי. זאת, בהשוואה לשידורי הרדיו האנלוגיים בהם יש צורך בתדר נפרד לכל תחנת רדיו ובכך מוגבל באופן משמעותי מיספר ערוצי הרדיו האפשרי בכל איזור.

מה שטח הכיסוי המירבי של שירות SFN ?
נתוני השידור הסיפרתי הקרקעי קובעים "מירווחי שמירה" (guard interval) אשר מספקים הגנה מפני הישנות ההפרעות האופייניות לשידורים האנלוגיים כמו מיסוך וצללים. בכל מקרה ניתן להגדיל את טווח הכיסוי כל משדר בתנאים של SFN על ידי הגברת עוצמת המשדר, שינוי הקיטוב ותיזמון המשדר היחסי.

תיכנון מדוייק של עוצמת השידור והקיטוב במשדרים המישניים יאפשרו ביצועים מיטביים של רשת SFN ומניעת הפרעות. כמו כן לא תתעורר בעיה אם משדר מישני אינו משדר בכיוון זהה למשדר המרכזי ואם מישתמשים בהשהייה (delay) . לעומת זאת , כאשר שני משדרים מפיקים אותות האחד כלפי האחר, יש צורך בתיכנון מדוייק מאוד של איזורי הכיסוי ועצמת השידור .

האם ניתן לשדר תוכניות שונות ברשת מסוג SFN ?
כל משדר ברשת SFN חייב לשדר את אותה התוכנית . למרות זאת ניתן לשדר תוכניות מרובות בערוץ RF , אשר יכיל תוכניות מקומיות

האם קיימיים הבדלים בפעולת SFN ב- VHF לבין UHF
לא .שיטת SFN הופעלה בהצלחה בשתי קבוצות התדרים במקומות שונים בעולם. בשידורי רדיו סיפרתי משדרים ב SFN בטווח של 1,500MHz-200MHz .

מה עלות היישום של SFN ?
חסר משמעות בהתחשב בעלות הכוללת של הקמת מערך שידורים סיפרתיים .

 
גודל טקסט הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל
site search by freefind


מבוא
מבוא לשידורים
דיגיטליים

מילון מונחים בנושא שידורים דיגיטליים

עדכוני האתר Newsletter
טלוויזיה דיגיטלית : בעולם / בישראל - עידן - ערוצים ישראליים דיגיטליים נגישים - בעיות קליטה של השידורים הדיגיטליים של עידן
DTT/DVB-T Digital TV in Israel


שידורי מולטימדיה
DVB-H , MediaFLO קרקעיים ניידים
DMB , DVB-H , MPH ,
MediaFLO
A-VSB

חדשות ציוד / קישורים
רדיו
טלוויזיה
DVB-H, DMB
יצרנים ומפתחים

תקינה ורגולאציה תערוכות אירגונים
קשר ומערכת
אודות האתר
יצירת קשר
about this site
contact us
עדכוני האתר Newsletter
תנאי השימוש באתר